Trzy rzeczy pozostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.